Pro místní kostel svatého Bartoloměje byl připraven mimořádný koncert, na němž se představil rezidenční soubor festivalu Schola Gregoriana Pragensis. Ta je častým festivalovým hostem, ovšem o dvacátých festivalových narozeninách vystoupila na Lípě Musice v unikátním složením, které připomnělo začátky souboru.

V Hrádku nad Nisou se totiž jako hosté představili vedle aktuálního složení i bývalí členové souboru. Večer věnovaný poctě významným osobnostem českých světců předznamenala úvodní promluva uměleckého vedoucího souboru prof. Davida Ebena, která přiblížila přítomnému publiku osobnosti svatých Vojtěcha, Ludmily a Václava, ve zěpvech se pak soubor dotkl i svatomartinské a mariánské tématiky.

Slavnostní duchovní večer v hradeckém Bartoloměji završil zářijový program festivalu. 20. ročník bude pokračovat o víkendu koncerty v Prysku a saském Großschönau.

Lucie Johanovská