Během soutěže byl vyhlášen požární poplach a družstvo Všelibice 2. odjelo do Náhlova hasit požár v bytovce. V závěru soutěže se stačili vrátit a ještě soutěžit. Za velkého potlesku skončili na druhém místě. Počasí se vydařilo, stejně jako dobré občerstvení. Jaromír Košek