Varhany postavila firma Schiffner z Prahy v roce 1894. Nástroj byl od vzniku mnohokrát opravován a upravován s různou úspěšností. Před samotnou rekonstrukcí byl velmi zaprášený a silně napadený červotočem. Tím byly napadené i dřevěné píšťaly, vzdušnice a skříň. K hraní bylo možné použít pouze druhý manuál. První manuál a pedál měl tolik závad, že je už nebylo možné používat.

Opravy trvaly téměř rok a půl a stály 3,4 milionu korun. Vznikla i finanční sbírka na rekonstrukci nástroje. Jeho nová podoba má 20 rejstříků a 1500 píšťal. Varhany byly před opravou kompletně rozebrány, na původní místo je varhanáři ze Zásady skládali v tomto týdnu. Rodinná firma se opravami varhan zabývá od roku 1933.

. Socha Bohouše z roku 1979 je součástí sbírek Oblastní galerie Liberec a rozšíří tak edici Umělecká díla na známkách.
Bohouš ze sbírek liberecké Oblastní galerie je motivem nové známky

Chrám sv. Vavřince a sv. Zdislavy, postavený na počátku 18. století, stojí v místech původního kostela z doby svaté Zdislavy. S chrámem sousedí dominikánský klášter, který světice založila a který je jedním ze dvou klášterů v Libereckém kraji, kde stále ještě přebývají řeholníci.

Miloslava Kroužková