Děti díky tomuto projektu budou ve školkách cvičit s novými atletickými pohybovými pomůckami, které za celkovou částku 75 tisíc korun zakoupilo Město Frýdlant. Dalších 18 tisíc korun pak investovalo do proškolení téměř dvou desítek učitelek. Město Frýdlant si od projektu slibuje zvýšení pohybových dovedností dětí a celkový rozvoj jejich pohybové gramotnosti.

„Zvláště v této době, kdy jsou děti stále častěji spíše online, než aby žily aktivní život, jsou podobné projekty podporující sport a rozvoj pohybových dovedností dětí nesmírně důležité. Projekt děti naučí správně se hýbat a mít z pohybu radost. Je to smutné, ale řada dětí vůbec netuší, jak udělat dřep, svíčku nebo kotrmelec. Věřím, že díky tomuto projektu toho zvládnou na konci školního roku mnohem víc a jejich kondice a pohybová gramotnost budou na mnohem vyšší úrovni,“ říká místostarosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Stará škola v Křižanech, Podještědská kulturní památka v rekonstrukci, se letos v létě po čase prvně otevřela veřejnosti na Dnech lidové architektury s bohatým doprovodným programem.
FOTO, VIDEO: Stará škola v Křižanech znovu ožila a pořádá užitečné besedy

„Frýdlantské školky se do projektu zapojily teď v listopadu. Každá ze školek získala jednu sadu cvičebních pomůcek a na základě získané metodiky ji budou učitelky využívat ke cvičení se všemi dětmi. Jsem přesvědčený, že děti bude cvičení bavit a aktivity si užijí,“ říká ředitel ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant Petr Kozlovský.

Jedna ze tříd mateřské školy v Bělíkově ulici se pak do projektu zapojila ještě jako monitorovaný vzorek. „Děti z této vybrané třídy prošly v týdnu měřením trenérů a specialistů na dětský pohyb, kteří zaznamenali u každého dítěte jeho pohybové dovednosti. Za půl roku se měření zopakuje a bude zkoumáno, zda a jak moc cvičební sady a metodika dětem s rozvojem pohybové gramotnosti pomohli,“ dodává ředitel Kozlovský.

Cvičební pomůcky už ve školkách zůstanou a budou sloužit k rozvoji pohybových dovedností dětí i v dalších letech.

Martina Petrášková