V pátek 28. července policisté z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje vyrazili za dětmi do Heřmanic v Podještědí. Pro zhruba padesát táborníků si policisté přichystali přednášku zaměřenou na bezpečnost v silničním provozu, na bezpečné chování u vody a ve vodě a v neposlední řadě byly děti seznámeny i s tím, jak se zachovat a postupovat v případě nálezu podezřelého předmětu.

Po přednášce měly děti možnost si prohlédnout a vyzkoušet policejní vybavení a výstroj, posadili se za volant policejního vozu a zároveň se dozvěděly, čím se zabývají a jaké úkoly plní různá oddělení Policie České republiky.

Policisté z oddělní tisku a prevence během letních prázdnin pravidelně navštěvují dětské tábory. Účelem návštěv policistů na letních táborech je seznámení dětí s riziky a nástrahami, které je v době letních měsíců mohou potkat.

Libor Barták
KŘP Libereckého kraje