Během návštěvy Jablonného, jehož dominantou je bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy, byste neměli vynechat výšlap na vyhlídkovou věž v centru města. Jedná se o budovu bývalého kostela Narození Panny Marie, který koncem osmnáctého století zničil velký požár. Zřícenina se o několik desítek let později změnila na pivovar, kde se pivo vařilo až do třicátých let minulého století. V sedmdesátých letech sloužil také pro třídy I. stupně školy.

Na vyhlídku vede 176 schodů. Odměnou je pohled nejen na celé město, ale i na Lužické hory, Ještěd a na jedno z nejstarších čapích hnízd ve střední Evropě, které i letos má své obyvatele. První zmínka v kronice města o hnízdění čápů na komíně bývalého pivovaru se datuje od roku 1864. Před závěrečným výstupem si také můžete prohlédnout hodiny, které jsou na všech čtyřech stranách věže, a prozkoumat jejich vzájemné propojení a další technické náležitosti.

V sobotu 28. května proběhne v centru Jablonného v Podještědí tradiční Zdislavina pouť a městské slavnosti. Mše se letos budou konat v kapli sv. Zdislavy v areálu dominikánského kláštera. Bazilika, jedna z nejvzácnějších památek v Libereckém kraji, totiž prochází rozsáhlou rekonstrukci a je pro veřejnost uzavřena. Bohatý program na náměstí nabídne jarmark s přehlídkou řemesel, hudební, divadelní i šermířská vystoupení a u zámku Nový Falkenburk se od 10 hodin koná Dětská den v mokřadech.

Alena Měšťáková