„Jedná se o poslední schválené projekty v tomto dotačním období z česko-polského přeshraničního programu,“ uvedla radní Libereckého kraje pro oblast regionálního rozvoje Radka Loučková Kotasová.

Podporu projektů odsouhlasil monitorovací výbor programu, který zasedal v druhé polovině února v polské Jelení Hoře. První z nich, nazvaný Výzvy gastronomie v polsko–českém příhraničí, se zaměřuje na propagaci a zvyšování kvalifikace v oblasti gastronomie na trhu práce v této oblasti. Cílem je povzbudit poptávku po tomto typu vzdělání a řešit tak nedostatek pracovníků v turistickém průmyslu. Českým partnerem projektu je obecně prospěšná společnost Venkovský prostor.

Druhý projekt, který společně s českými a polskými středním i školami provede Okresní hospodářská komora Liberec, se jmenuje Kompetence 4.0. Pomůže středním školám zapojit do vyučování digitální technologie a inovační nástroje. „Žáci středních škol se naučí využívat například social media marketing nebo IoT neboli Internet of Things, česky to znamená internet věcí,“ dodala radní Radka Loučková Kotasová.

Členové monitorovacího výboru měli také možnost prohlédnout si nové prostory a sklářskou laboratoř v Krkonošském muzeu v Jelení Hoře, které vznikly v rámci projektu Cesta skla v česko-polském příhraničí. Krkonošské muzeum na projektu spolupracuje s městem Nový Bor.

Jan Mikulička, KÚ Libereckého kraje