Dvouhodinovou besedu vedla Alžběta Bednářová, inspektorka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, které jsme se zeptali, jak se k tomuto zajímavému oboru dostala: „Na střední škole mě bavila matematika a fyzika a jelikož jsme měli skvělého fyzikáře, tak jsem se dostala ke spoustě zajímavých přednášek z oblasti jaderné energetiky a ta mě zaujala jako úžasná technologie, která má budoucnost. Studovat fyziku má široké uplatnění v soukromých firmách i ve výzkumu a co je podle mě opravdu důležité - hlavně vás práce bude bavit, je to o řešení úkolů a zamyšlení se nad nimi, nečeká vás žádná rutina.“ odpověděla nám mladá nadšená expertka.

V současné době na pracovním trhu obecně chybí kvalifikovaní lidé. Nedostatek zaměstnanců je obzvlášť citelný v technických profesích a energetický sektor pak patří k nejvíce postiženým. Je tedy zřejmé, že o absolventy technických škol je a bude mezi zaměstnavateli velký zájem.

Motivaci a impulz k volbě povolání v tomto odvětví nabídla chlapcům a dívkám ze základní školy ve Švermově ulici v Liberci interaktivní přednáška „Energie – budoucnost lidstva“.Motivaci a impulz k volbě povolání v tomto odvětví nabídla chlapcům a dívkám ze základní školy ve Švermově ulici v Liberci interaktivní přednáška „Energie – budoucnost lidstva“.Zdroj: Tomáš Hejl

Besedy „Energie - budoucnost lidstva“ běží nepřetržitě již 21. rokem a za tu dobu je shlédlo více než 260 000 mladých lidí z celé republiky. Vyučující nejvíc oceňují průřezovost obsahu besed, objektivitu a otevřenost lektorů. V anonymním průzkumu, který se uskutečnil v několika desítkách škol v celé ČR, dali všichni dotázání učitelé a učitelky nejvyšší možnou známku vyváženosti výkladu o výhodách a nevýhodách jednotlivých klasických a obnovitelných zdrojů energie a o vlivu výroby elektřiny na životní prostředí. Besedy podle nich mají také velký vliv na zvyšování zájmu mládeže o studium technických a přírodovědných oborů.

Besedy je možno objednat zdarma na: info@hejlservis.cz.

Motivaci a impulz k volbě povolání v tomto odvětví nabídla chlapcům a dívkám ze základní školy ve Švermově ulici v Liberci interaktivní přednáška „Energie – budoucnost lidstva“.Motivaci a impulz k volbě povolání v tomto odvětví nabídla chlapcům a dívkám ze základní školy ve Švermově ulici v Liberci interaktivní přednáška „Energie – budoucnost lidstva“.Zdroj: Tomáš Hejl

Martina Drábková