Získá Cenu sympatie energeticky plusový dům Alfadome Zero nebo revitalizované Sedmihorské mokřady? Soutěž pořádá Nadace Partnerství a Integra Consulting pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Vojtěcha Šťastného z ČSOP Bukovina zajímalo území Sedmihorských mokřadů a místní ptačí společenstva už od doby, kdy ještě chodil na základní školu. Postupem času si tento mladý ornitolog uvědomil, že území ležící v blízkosti Karlovic je jistým způsobem narušené pozůstatky socialistického hospodaření a potřebuje pomoc člověka. Posbíral v sobě veškerou trpělivost, cílevědomost, zápal a nadšení pro věc, spolu s dalšími lidmi založil pozemkový spolek, navázal spolupráci s dalšími organizacemi. Společně získali desítky souhlasů vlastníků pozemků, přesvědčili zatvrzelé úředníky a zasadili se o to, aby došlo k odstranění husté sítě odvodňovacích kanálů, vybudování soustavy 14 tůní, a území se tak vrátila schopnost zadržovat vodu.

„Podzemní voda v nivě zdejší řeky Libuňky po revitalizaci vystoupala do své přirozené výšky, zadržování vody v území se zvýšila o více než 26 500 m³ a místo osídlily vzácné druhy obojživelníků i ptáků,“ hovoří o výsledném efektu obnovy mokřadů Vojtěch Šťastný. „Zdejší mokřady pomohou řešit hned několik klimatických rizik. Dokáží zadržet významnou část přívalových srážek, zároveň v horkých dnech ochlazují vypařováním vody své okolí. Krajina se tak nepřehřívá,“ vysvětluje koordinátorka soutěže Andrea Křivánková, proč projekt postoupil do finále.

Podzimní rozloučení s létem se konalo ve Frýdlantu.
FOTO: Pozdě, ale přece. Ve Frýdlantu se konečně rozloučili s létem

Druhým severočeským zástupcem v soutěži Adapterra Awards je energeticky soběstačný dům Alfadome Zero v Liberci, který ročně vyprodukuje 4,5krát více elektrické energie, než spotřebuje na svůj provoz. „V podstatě jej lze od základové desky postavit během 24 hodin. Jedná se o lehkou montovanou stavbu, jejímž cílem je zajistit příjemné vnitřní klima a chránit vnitřní prostory před přehříváním,“ říká jeden z autorů projektu Jiří Tokar z firmy Alfaprojekt. Dům se chladí pasivně s pomocí masivní železobetonové desky a využívá fotovoltaické panely, které nahrazují střešní krytinu. Tento prototypový rodinný dům má téměř nulové náklady na provoz z hlediska energií. Prodejem přebytků elektrické energie do sítě v letním období se v podstatě pokryjí náklady za energii v zimním období.

Informace o vítězných projektech a výsledky hlasování Nadace Partnerství zveřejní 2. listopadu v Praze na konferenci věnované adaptačním opatřením.

David Kopecký