Navíc úroveň textů dosahuje značné literární kvality. Pro organizátory je to velká motivace pro další ročníky a podobné aktivity. Akce celostátního charakteru pro uživatele českého jazyka oslovila dětské i dospělé tvůrce. Dorazily texty z Lounska, Rakovnicka, Liberce Karlových Varů, Prahy, Hradce Králové, Telče, Třeboně, Brna, Havířova, Zlína i dalších míst.

Dorazilo 107 textů prózy a 83 textů poezie. Nejmladší účastnicí je devítiletá Isabel Václavíková, nejstarším účastníkům je 80+. Mezi tvůrci jsou také čtenáři lounské knihovny a žáci lounské ZUŠ.

V současné těžké době pedagogové uvítali výzvu ke smysluplné práci. Pedagog Matyaš Hauser z liberecké ZUŠ děkoval organizátorům slovy: „Za sebe i děti bych chtěl moc poděkovat. Možnost prezentovat svoje texty v rámci této soutěže spoustě dětí dodává novou energii a chuť tvořit, chuť se ukázat“.

Také rodiče považovali za důležité, aby se děti mohly zúčastnit. „ Zasílám vám příspěvek (povídku) od mé dcery Isabel Václavíkové do literární soutěže na téma Štěstí. Vím, že je mladší, než je nejnižší kategorie. Na své povídce pracovala s radostí několik dnů. S gramatikou jsem jí trochu pomohla. Budeme rádi, když příspěvek přijmete buď do soutěže, nebo aspoň mimo soutěž”, napsala paní Zuzana Václavíková. Organizátoři přidělili malé Isabel „divokou kartu“ a do soutěže ji s radostí zařadili.

Lektorský sbor má těžkou práci, spravedlivě a poctivě texty hodnotí. Výsledky budou zveřejněny v rámci krajské recitační přehlídky 11. června 2021. Každý z účastníků obdrží poštou malý dárek, který věnuje spolek Lounští Lounským. Vítězné práce budou zveřejněny v celostátním mediálním prostoru.

Děkujeme všem účastníkům

Johana Prošková a Dagmar Kučerová