Tvůrčí interpretací osobních příběhů pamětníků budeme usilovat o hlubší pochopení dějin 20. století.

V minulém školním roce se nám podařilo díky laskavosti pamětníků, zrealizovat několik těchto mezigeneračních a hluboce emotivních setkání. Pamětníci byli ochotni s dětmi sdílet své životní příběhy, odpovídat jim na jejich všetečné otázky, na základě kterých mohli účastníci divadelního kroužku po celý školní rok zpracovávat dvě velmi těžká témata …

Ve smutku a těžkosti událostí druhé světové války se nám podařilo najít naději v příbězích pana Pavla Jelínka a paní Michaely Vidlákové. Divadelní vystoupení „Vzpomínat na hvězdy“ jsme představili publiku 25. ledna 2023, v rámci připomínky Mezinárodního dne památky obětí holokaustu, který připadá na 27. ledna. Následovaly dvě reprízy (na Technické univerzitě v Liberci a v Památníku ticha v Praze – Bubnech).

Třetí reprízu plánujeme jako doprovodný program k letošní prosincové připomínce Dne lidských práv v Liberci. Díky vystoupením před veřejností, ale i vystoupením pro vrstevníky si děti potvrdily, že pro současnou mladou generaci nejsou moderní dějiny bez zajímavosti, ale mnohem snáze uchopitelná jsou jim tato těžká témata právě skrze vyprávění vrstevníků, či skrze příběhy pamětníků vzpomínajících na své dětství a mládí. Jen nás od sebe dětí několik desítek let.

Pět sklářů se svými pokračovateli.
Ohlédnutí za Týdnem Křišťálového údolí: Liberecký kraj zdobilo umění sklářů

A zatímco v prvním pololetí rezonovalo v divadelním kroužku téma holocaustu, pro druhé pololetí jsme zvolili v současnosti ještě stále poměrně tabuizované téma poválečného odsunu německého obyvatelstva. Divadelní představení hostila kavárna DOK u libereckého vlakového nádraží, ze kterého odjížděly po druhé světové válce transporty s původním německy hovořícím obyvatelstvem.

I na této hře jsme spolupracovali s pamětníky z Vratislavic nad Nisou nebo Smržovky, čerpali z archivu i literatury a výsledné absolventské vystoupení „Děti, které zůstaly“ jsme 28. června 2023 propojili s přednáškou kolegy z Post Bellum, Jana Blažka, který v Liberci premiérově představil komiks Odsunuté děti, oceněný cenou Muriel. Reprízy se v letošním roce ještě dočkáme.

Divadelní ateliéry Liberec 2023/24 jsou otevřené pro stávající i nové účastníky kurzu, studenti připravují velkou měrou scénáře sami, najde se proto prostor pro každého tvořivého milovníka historie, pro rozlišné přístupy, postupy, metody, budeme se snažit o pochopení věcí minulých a objevovat přesahy do naší současnosti.

Cílem dvousemestrálního kurzu je nejen rozvinout a podpořit kreativitu, ale také schopnost srozumitelně formulovat vlastní názory. Letošním rámcovým tématem jsou kořeny, domov, migrace a předsudky. Na rozdíl od předešlého roku, kdy se témata po semestru střídala, budeme nyní po celý rok pracovat právě s rámcovým tématem "Odkud přicházím, kam jdu." Účastníci tak budou mít možnost téma hlouběji prozkoumat a rozvinout. Letošní rok uzavřeme jedním absolventským divadelním představením.

Václav Finěk na Prague International Chess Festival 2023
Rodák z Liberce přepsal historické tabulky šachu, je mu 13 let

I letos jsme domluveni na setkáních s pamětníky, kteří své příběhy ochotně a s důvěrou v minulosti vyprávěli pro on-line archiv Paměti národa, věříme tedy, že budeme mít možnost si zvolené období prozkoumat jak do faktografického detailu, tak i pochopit v pocitech a vzpomínkách těch, kteří jej žili.

Setkání se budou konat každou středu od 16:15 do 17:45 hod. v Česko-německém setkávacím centru v Liberci – Ruprechticích (Ruprechtická 254/119 – širší centrum Liberce, dobře dostupné MHD). Maximální počet účastníků skupiny je 15 osob. Neváhejte proto s vyplněním přihlášky co nejdřív. (divadlo.pametnaroda.cz)

Projekt Divadelní ateliér Liberec je podpořen Fondem kultury a cestovního ruchu statutárního města Liberec a Libereckým krajem.

Cena Divadelního ateliéru Liberec je 2.500 Kč při platbě na celý školní rok, nebo 1.500 Kč při platbě na pololetí.

Organizačně:

Středa 20. 9. 2023 – ukázková hodina (zdarma)
Středa 27. 9. 2023 – ateliér se v předvečer státního svátku nekoná
Středa 4. 10. 2023 – „ostrý start“ divadelního ateliéru Liberec

Michaela Pavlátová a Nina Doubková