Nejrozsáhlejší přírodní požár v historii České republiky vypukl v neděli 24. července 2022 a v tento den byly na místo události vyslány první jednotky požární ochrany z Libereckého kraje. Na místě požáru zasahovaly nepřetržitě po dobu 20 dnů až do úplné likvidace požáru, která byla oznámena 12. srpna.

Vážíme si každého poděkování a ocenění, které obdržíme za své nasazení.

Jaroslava Benešová, Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje