„Jsme přesvědčeni, že když budeme prohlubovat vztah lidí k přírodě prostřednictvím našich akcí, budou si jí více vážit, což v důsledku bude znamenat i méně odpadu, který se objevuje v lesích, parcích i řekách,“ říká koordinátorka kampaně Veronika Andrlová a dodává, že pro letošní rok si připravili ochránci přírody nejen běžné úklidové akce, ale také motivační soutěže a další výzvy pro školy, které mají dostat žáky alespoň na chvíli od počítačů do přírody. Aktuálně třeba probíhá fotografická soutěž „Podělte se s námi s nasbíranými odpadky a jarními květy“.

„Přidat se k velkému jarnímu úklidu můžete opravdu každý. Každý kousek odpadu se počítá, a čím více dobrovolníků, tím větší kus přírody se podaří uklidit. Pojďte do toho s námi! A nezapomeňte svůj úklid zaregistrovat na webu www.uklidmesvet.cz,“ dodává Andrlová.„Přidat se k velkému jarnímu úklidu můžete opravdu každý. Každý kousek odpadu se počítá, a čím více dobrovolníků, tím větší kus přírody se podaří uklidit. Pojďte do toho s námi! A nezapomeňte svůj úklid zaregistrovat na webu www.uklidmesvet.cz,“ dodává Andrlová.

V Liberci se ke kampani přidal Ekopark. Pro každého, kdo nasdílí na faceboku příspěvek týkající se akce a po úklidu vloží k tomuto příspěvku fotku sebe a uklizeného odpadu, má park připravenou volnou celodenní vstupenku.

Petr Stýblo, Český svaz ochránců přírody