Letošní konference se konala v roce, ve kterém slaví Českomoravská myslivecká jednota 100. výročí založení. V roce 2018 započal první ročník ankety Osobnost Libereckého kraje v myslivosti. Jejím smyslem je ocenit intenzivní činnost v oblasti péče o přírodu, zvěř a les, o oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže a výzkum a propagaci v myslivosti.

Cena se uděluje dále za mimořádné výkony nebo dosažení významných úspěchů v oblasti myslivosti, za činnost představující pro Liberecký kraj, popřípadě Českou republiku výjimečný přínos, za celoživotní dílo v oblasti myslivosti či za zkvalitnění vzdělávacího systému v myslivosti.

V letošním třetím ročníku ankety se absolutním vítězem stal Jiří Černý z Liberce, který pochází z České Lípy. „Pan Černý byl zvolen pro jeho celoživotní aktivní činnost v myslivosti. Je zkušebním komisařem, lektorem pro zkoušky uchazečů o první lovecký lístek i pro myslivecké hospodáře. Působí v redakci časopisu Svět myslivosti, zúčastňuje se s velkým zájmem všech akcí kolem myslivosti. Rád pomáhá všem nejen radou. I přes jeho zdravotní potíže je plný elánu, snaží se každého začátečníka zasvětit do tajů přírody, dodržuje tradice a zajímá se o loveckou kynologii, sám cvičí psy a pomáhá s výcvikem i dalším kolegům,“ uvedl Václav Židek, radní Libereckého kraje, důvody pro zvolení pana Černého.

Po vyhlášení ankety začal program samotné myslivecké konference. První přednášky se zhostil Zdeněk Macháček z České zemědělské univerzity, který přednášel na téma aktivní management populace spárkaté zvěře, a podělil se o zkušenosti získané mysliveckým hospodařením ve vlastních honitbách univerzity.

Dalším přednášejícím byl Roman Šebesta, ředitel Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj, který informoval o aktuální situaci týkající se nákazy africkým morem prasat, a to především o projevech nemoci, mimořádných veterinárních opatřeních včetně vytyčených uzavřených pásmech I a II na území Libereckého kraje.

Konference završil přednáškami Lubomír Hajný, jenž přednesl téma výsadby ovocných stromů do volné krajiny a jejich financování, a Marek Daňhel, který pohovořil na téma opatření na podporu biodiverzity na zemědělské půdě.

Filip Trdla, Liberecký kraj