Adventní koncert, v pořadí již třetí, zve návštěvníky z blízkého i širokého okolí v neděli 1. prosince 2019 v 15 hodin do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Raspenavě, kde bude letošní adventní čas symbolicky odstartován.

Návštěvníci této kulturní akce si mohou opět vyslechnout vánoční písně v podání sólistky opery DFXŠ, držitelky liberecké Thálie za r. 2018, paní Věry Poláchové Kavanové, kterou na klávesy doprovodí Jiří Horčička.

V programu adventního koncertu dále vystoupí Smyčcové kvarteto koncertních mistrů z Divadla F. X. Šaldy v Liberci, pod vedením Ištvána Matejči a poprvé se na koncertu představí i jejich kolega, trumpetista Pavel Jeníček a na varhany bude hrát Petr Tomeš. Program adventního koncertu tradičně doplní děti zdejší mateřské školy pod vedením Zdeňky Machové a za kytarového doprovodu Hany Krúpové. Určitě se můžeme těšit na jejich dojemné vystoupení.

Výjimečnou událostí koncertu pak bude křest kalendáře na r. 2020, který nafotily herečky DFXŠ. Výnosy z prodeje toho kalendáře půjdou na podporu postiženého Kubíka – syna jedné z jejich kolegyň.

Velice srdečně vás všechny zvou na skvělý a hluboký kulturní zážitek pořadatelé. Po skončení koncertu bude od 17. hodin v prostorách u hasičské zbrojnice probíhat další kulturní program spojený s rozsvěcením vánočního stromu.

Ing. Vladimír Boháč