Několik nevyhovujících a zastaralých prolézaček v zámeckém areálu tak bylo nahrazeno novými a hlavně bezpečnými kvalitními herními prvky z přírodních materiálů pro děti od tří do deseti let žijících v tamních rodinných skupinách. 

„Původní prolézačky už byly opravdu zastaralé a nevyhovující současnému trendu využívajícímu hlavně dřevěné či lanové prvky na moderních dětských hřištích. Stávající hřiště nebylo pro děti už ani dostatečně bezpečné. Proto jsme se rozhodli na stejném místě vybudovat nové tak, aby bylo v souladu s okolní přírodou zámeckého parku. Díky Nadaci ČEZ a jejímu grantu Oranžové hřiště jsme mohli pořídit lezeckou pavučinu, respektive lanovou pyramidu, houpačky, zavěšenou lávku a kládu, obojí pro rozvoj koordinace pohybu u dítěte,“ říká  Vlastimil Faltýnek, ředitel Dětského domova v Jablonném v Podještědí. V

 další fázi rozvoje hřiště pak počítá s dřevěným altánem jak pro odpočinek, tak i venkovní výuku. „Pochopitelně bychom Oranžové hřiště chtěli do budoucna rozšířit o další prvky. Třeba prolézačka – housenka měla být součástí stávajícího projektu. Bohužel vzhledem k nárůstu cen jsme od ní museli pro letošek upustit.“

Dětský domov se v Jablonném v Podještědí nachází na okraji města v budově bývalého zámku od roku 1963. V současné době je v něm 6 rodinných skupin, ve kterých je vždy maximálně 8 věkově odlišných dětí. Nové Oranžové hřiště je přitom určeno pro mladší děti z těchto rodinných skupin, a to ve věku od 3 do 10 let. Samozřejmě je koncipováno tak, aby bylo v souladu s okolní přírodou a zcela zapadlo do památkově chráněného zámeckého areálu, jehož doložená historie sahá až do roku 1572.

„Děti zde vyrůstají v krásném prostředí se zajímavou historií. Jsme rádi, že ty nejmenší mají nyní k dispozici i díky Nadaci ČEZ pěkné nové hřiště, které je v souladu s koncepcí zámeckého parku. Osobně jsme si už delší čas moc přála, aby zde pro ně nové hřiště místo toho zastaralého a z bezpečnostních důvodů už i nevyhovujícího vzniklo,“ uvedla Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu  Krajského úřadu Libereckého kraje. Kraj přitom dětskému domovu poskytl nemalou finanční podporu na realizaci druhé „nedřevěné“ části hřiště, například na pořízení trampolíny.

„I když všeobecnou podmínkou grantu je veřejná přístupnost hřiště, existuje pochopitelně i výjimka pro ta u mateřských škol či zdravotnických a sociálních zařízení v uzavřených a běžně veřejnosti nepřístupných areálech. Dětské domovy patří mezi ně a na druhou stranu ani jejich obyvatelé nemohou sami tam, kam se jim zlíbí, třeba na nejbližší hřiště za plotem. Jsme proto rádi, že jsme mohli v rámci našeho grantu Oranžové hřiště podpořit právě i takovou organizaci, jakou je Dětský domov v Jablonném v Podještědí. Jeho obyvatelé si jistě nové hřiště pro nejmenší a trochu starší děti určitě plně zaslouží, zvláště pokud si nyní budou moci hrát bezpečně,“ uzavírá Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy