Trať měří 6 100 metrů a převýšení je 400 metrů. Závod organizuje SŠaMŠ, Na Bojišti, Liberec s povolením od Lesů ČR, a.s. V letošním roce byla hojná účast středních škol Libereckého kraje a tři závodníky přivezl pan učitel tělesné výchovy z Weinau Schulle Zittau.

Všichni účastníci obdrželi v cíli tričko s logem závodu, chlapci a dívky na prvních třech místech věcné ceny, diplomy a medaile. V letošním ročníku zvítězil student ze školy Kateřinky Vojtěch Karásek v čase 22:10. Nejlepší čas mezi děvčaty měla studentka Kateřina Skácelová studující na škole Kateřinky Liberec, která trať zdolala za 31:12 minut.

V letošním 25. ročníku Závodu horských kol zvítězil student ze školy Kateřinky Vojtěch Karásek. Nejlepší čas mezi děvčaty měla studentka Kateřina Skácelová studující na škole Kateřinky Liberec.V letošním 25. ročníku Závodu horských kol zvítězil student ze školy Kateřinky Vojtěch Karásek. Nejlepší čas mezi děvčaty měla studentka Kateřina Skácelová studující na škole Kateřinky Liberec.Zdroj: se souhlasem Ivany Mikeskové

Poděkování patří SŠaMŠ, Na Bojišti, Liberec, která každoročně zajišťuje trička a materiál pro pořádání závodu. O hladký průběh závodu se postarali rozhodčí – Karel Brokl, Petra Picková, Jiří Hozák, Zuzana Kolačná a Jiří Blažek.

Závod se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky. Jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně. Příští 26. ročník Závodu horských kol do vrchu se bude konat 12. září 2024.

Ivana Mikesková, ředitelka závodu