„Na doporučení místního kaplana pátera Karla Sobka pozval pan Bohumil Hudousek do Liberce Dr. Karla Farského. Karel Farský zde vykonal bohoslužby Církve československé a pohovořil s účastníky o nové církvi. Této skutečnosti předcházela událost, která velmi povzbudila místní Čechy v jejich národní hrdosti. Byly to národní bohoslužby, které zde roku 1919 v arciděkanském kostele sv. Antonína Velikého v českém jazyce sloužil již zmiňovaný český kaplan při zdejším arciděkanství páter Karel Sobek…“

Zmíněné první bohoslužby Církve československé, které konal Dr. Karel Farský, později zvolený jako první patriarcha, se sloužily 3. dubna 1921. Stejně jako následující přednáška o nové církvi se konaly v sále hotelu Česká beseda a měly malou předehru. K uším všemocnému magistrátu se totiž donesly zprávy, že české bohoslužby se mají konat v kostele Maří Magdaleny pod Keilovým vrchem. A protože tehdejší většinou německý magistrát se obával násilného obsazení kostela pro tento účel, nechal kostel hlídat městskou policií.

Nicméně po těchto prvních bohoslužbách v České besedě vstoupilo do nové církve 74 prvních věřících občanů. Bohoslužby se v hotelu konaly do roku 1931, tedy 10 let.

Doktor Karel Farský se do Liberce po čase vrátil a vykonal bohoslužby v Růžodole, nepodařilo se zjistit přesné datum této návštěvy. Z ústního podání je známo, že Karel Farský navštívil Liberec i potřetí.

Sté výročí bude připomenuto v neděli o Hodu Božím velikonočním 4. dubna od 9 hodin, kdy se koná bohoslužba ke vzkříšení Páně s obnovou křestních slibů věřících v současném sídle Církve československé husitské na náměstí Českých bratří.

Poznámka: Z archivu o působení Církve československé v letech 1921-1931 v Liberci, zpracovaném v 60. letech 20. století bratrem farářem Josefem Jahodou a bratrem archivářem,kazatelem Jiřím Králem, vybral bratr jáhen Vítězslav Lorenovicz

Vítězslav Lorenovicz