Bezplatný kurz sebeobrany pro ženy pořádala liberecká městská policie letos zcela poprvé. Cílem je naučit ženy zvládat krizové situace při střetu s agresivním člověkem. Účastnice kurzu se také během víkendu naučily základní obranné prvky, které jim mohou pomoci zvládnout situace, jež jsou pro mnohé ženy okamžikem celoživotních traumat a pocitů ohrožení i vlastního zklamání.

Jednou z Liberečanek, která nechce svůj osud nechat náhodě, je také Ivana Fialová. „Myslím, že mi tento kurz dal do života něco, co ze mě dělá více sebevědomou ženu,“ uvedla Ivana Fialová. „Doposud jsem se sice s přímým útokem nesetkala, ale nechci nechávat nic náhodě. Myslím, že je to velice dobrá činnost, ve které by měla městská policie i nadále pokračovat,“ dodala.

Bezplatný kurz základů sebeobrany se uskutečnil na základě podpory z projektu snížení městské kriminality. Právě vysoký zájem žen o tuto preventivní činnost by nyní mohl být pádným argumentem pro pokračování v dalších kurzech. Jak však uvedl František Wallach, právě nedostatek peněz může stát v cestě další prevenci. „V současné době hledáme různé zdroje, jak tyto kurzy financovat. Věříme, že se nám podaří oslovit firmy či podnikatele, kteří by měli zájem svými sponzorskými dary tento projekt podpořit,“ předeslal Wallach.