Více jak jedenáct set trestných činů. Takový počet zaznamenali liberečtí policisté za první dva měsíce letošního roku. „Největší položku ve složení kriminality z celkového počtu 1 185 trestných činů tvoří majetkové delikty,“ sdělila tisková mluvčí Policie ČR v Liberci Vlasta Suchánková. Jak dále uvedla, činů tohoto charakteru bylo oznámeno či zjištěno 588, z toho 166 krádeží vloupáním a 362 krádeží prostých.

Vysoké procento z celkového počtu krádeží pak zabírají odcizená vozidla. Jen za první dva měsíce letošního roku jich zmizelo 124. Jedno z aut, které jsou mezi zloději typově oblíbené, zmizelo i z libereckého sídliště v Rochlici.

„Večer zaparkoval manžel naši Škodu Octavii v hodnotě dvou set padesáti tisíc před panelákem. Nezapomenu na ten šok, když jsem se ráno podívala ze zvyku z okna a auto tam nestálo. Nechtěla jsem tomu věřit, ještě jsem doufala, že ho manžel zaparkoval někam jinam než obvykle. Bohužel to tak nebylo. Auto prostě zmizelo,“ vzpomíná na nepříjemné ráno majitelka ukradeného vozu Petra Zachariášová.

Policistům se však podle slov Vlasty Suchánkové již podařilo sestavit skupinu pachatelů, kteří mají na svědomí odcizení přibližně desítky vozidel. „Případ je zatím v šetření. Policisté provádějí další opatření související s odhalením pachatelů krádeží motorových vozidel, nicméně se jedná o taktické informace, jejichž zveřejnění by v tuto chvíli nebylo pro policisty prospěšné,“ vysvětlila Vlasta Suchánková.

Násilných trestných činů liberečtí policisté v letošním roce řešili už 81, z nich 46 se jim již podařilo objasnit. Na úseku mravnostní kriminality policisté prováděli šetření v jedenácti případech, z čehož šestkrát byli úspěšní.

Další kolonku kriminality zaplňuje ta hospodářská. Běhěm ledna a února letošního roku obdrželi policisté oznámení nebo vyhledali více jak 122 případů. Z toho 45 se jim již podařilo vyřešit. „Klasicky dominují trestné činy jako úvěrový podvod, neoprávněné držení platební karty, zpronevěra či podvod,“ uzavřela Vlasta Suchánková.

Oproti prvním dvěma měsícům loňského roku došlo na Liberecku k mírnému nárůstu kriminality. Za leden a únor roku 2007 řešili policisté 949 trestných činů. Z toho 70 skutků bylo násilného a deset případů mravnostního charakteru .

Největší procento pak, stejně jako letos, zaujímaly trestné činy majetkové - těch bylo za první dva měsíce roku 2007 spácháno 477 - z toho 164 případů krádeží vloupáním a 281 případů krádeží prostých, například krádeží vozidel. Deliktů v rámci hospodářské kriminality pak loni policisté za první dva měsíce napočítali 114.