Seminář pořádala pro zájemce Profesní komora požární ochrany ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje (HZS LK) a Krajským úřadem Libereckého kraje.

„Seminář se zabýval řadou témat, jako například bydlení z hlediska požární bezpečnosti, zateplování obvodových plášťů a zasklívání lodžií, únikových cest v obytných domech, vybavení budov požárními hydranty a přenosnými hasicími přístroji, aj. Témata přednesli kvalifikovaní lektoři z řad HZS Libereckého kraje i dalších soukromých firem zabývajících se touto tematikou,“ uvedla tisková mluvčí HZS LK Iva Michalíčková.

Zástupci HZS Libereckého kraje zdůraznili i několik základních povinností vlastníků bytových domů. Těmi jsou: zajištění trvale volných únikových cest a nouzových východů, označování únikových východů, evakuačních výtahů a směru úniku, aby v případě mimořádné události mohla proběhnout bezpečná evakuace osob a byl umožněn efektivní zásah jednotek požární ochrany.

„Účastníci semináře si mohli vyslechnout nejčastější chyby, upozornění byli na kritická místa pro vznik požáru v bytových domech. Rizikovým místem pro snadné šíření požáru jsou u starších bytových domů především instalační šachty, kde při požáru může vzniknout tzv. „komínový efekt“ a oheň se velmi rychle šíří do celé budovy. U starších elektrorozvodů s hliníkovou žílou může dojít k zahřívání uvolněných spojů. Pokud je potom zahřátá elektroroinstalace umístěna například na umakartovém jádru, či v blízkosti jiných hořlavých látek, může rychle dojít k požáru,“ uvedla Iva Michalíčková.

Rovněž skladování jakýchkoli hořlavých kapalin ve společných prostorách bytových domů, včetně sklepních kójí, je zakázáno.

Výjimku tvoří hořlavé kapaliny pro vytápění obytných domů v maximálním objemu 40 litrů, které jsou skladovány v uzavřených nerozbitných obalech.

Někdy dochází i k uzamčení hydrantových skříní, které by měly být zajištěny pouze plombou, aby byly v případě požáru okamžitě přístupné.

Přednášející zmínili i nové znění Vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, která nabude účinnosti k 1.7.2008. I z té­to vyhlášky vyplývá množství povinností pro majitele bytových domů.