Výrazného posunu v programu prevence kriminality se dočkají také města v Libereckém kraji. Kraj totiž připravuje celou řadu kroků, které mají za cíl zahájit různé projekty a zejména pak pomoci s řešením kriminality v regionu.

„Na krajské úrovni je prevence kriminality od samého počátku úzce provázána spoluprací jak s jednotlivými městy Libereckého kraje, tak i se složkami Policie České republiky. Pro Liberecký kraj je to Správa Policie ČR Ústí nad Labem pro okresy Liberec, Jablonec nad Nisou a Česká Lípa a Správa Policie ČR Hradec Králové pro okres Semily,“ vysvětluje mluvčí Libereckého Jiří Langer. V minulosti nebyl úsek prevence kriminality nijak upravován konkrétním předpisem, práce se řídila pokyny jdoucími od ministerstva vnitra. Města v Libereckém kraji se tak zapojila do programu Partnerství na jednotlivé roky. V roce 2007 tak bylo v rámci Libereckého kraje podpořeno a zařazeno 6 projektů a městům byla přidělena celková částka ve výši 2 554 000 Kč převážně na vybudování či rozšíření kamerových systémů.

Pro nadcházející období však dojde k výrazným změnám. Pokud dojde ke schválení dokumentu Strategie prevence kriminality na léta 2008 – 20011, bude výrazně posílena pravomoc a funkce jednotlivých krajů. V Libereckém kraji by tak došlo hned k několika postupům. „Vytvořena bude pozice manažera prevence kriminality. Necháme zpracovat bezpečnostní analýzu a dojde ke zpracování koncepce prevence kriminality na období 2009 – 2011,“ přiblížil některé kroky hejtman Libereckého kraje Petr Skokan. Vzniknout by dále měla pracovní skupina prevence kriminality a krajské pracovní skupiny pro výběr projektů zpracovaných jednotlivými městy na místní úrovni. Strategii kraje musí také schválit rada a posléze zastupitelstvo a počítá se také se zajištěním finančních prostředků potřebných k realizaci krajských projektů. Důraz pak bude kladen zejména na protidrogovou problematiku kraje a problematiku bezpečnostních faktorů ve vztahu k Romům.