Strýc poškozené byl obžalován z trestných činů pohlavního zneužívání, ohrožení výchovy mládeže a ohrožování mravnosti. Těchto trestných činů se měl dopustit tím, že od roku 1998 do konce roku 2003 zneužíval svoji neteř (1989). Konkrétně se před ní měl svlékat a masturbovat, naléhat na ni nahý a osahávat ji na intimních partiích těla a dále jí měl ukazovat pornografické materiály na svém počítači. Druhým aktérem zvrhlých hrátek měl být dokonce dívčin vlastní otec. I on byl obviněn z trestných činů pohlavního zneužívání, svádění k pohlavnímu styku a ohrožování výchovy mládeže. Těchto trestných činů se měl dopustit tím, že v období od roku 2000 do roku 2005 se před svou dcerou svlékal, masturboval a nutil ji k pomoci při masturbaci, osahával ji na intimních částech těla, požadoval po ní orální sex i pohlavní styk. Dokonce jí měl za uvedené hrátky nabízet odměnu dvou set korun. Podle obžaloby měl dceři vyhrožovat, aby se věc nedostala na veřejnost. Údajně jí hrozil bitím, umístěním do dětského domova a dokonce i smrtí.

Dívka se nesvěřila

„Ačkoliv k uvedenému zneužívání mělo docházet po poměrně dlouhou dobu, poškozená se nikdy nikomu nesvěřila, až svému příteli, kterého si našla ve svých patnácti letech,“ řekl soudce OS v Semilech Martin Fišer.

Ani ten ale neoznámil věc na policii a celá věc se k orgánům v trestním řízení dostala až prostřednictvím psychologické poradny a odboru péče o mládež Městského úřadu v Turnově. „Jediným přímým důkazem byla výpověď poškozené, která si však ve své výpovědi před soudem v některých otázkách odporovala se svou výpovědí z přípravného řízení,“ dodal Martin Fišer.

Není věrohodná

Navíc i psycholožka uvedla, že i při vyšetření uvedla poškozená trochu jiné informace. Podle znalkyně je poškozená jednoduchou osobností, trpící slaboduchostí na hranici debility. U dívky se neprojevovaly známky mstivosti nebo patologického vymýšlení, v konkrétní věci však poukázala na některé aspekty, které její věrohodnost snižují.

Poškozená podle znalkyně žije nyní bezproblémovým sexuálním životem. Tato skutečnost je podle odborníků poněkud neobvyklá u dívek, které byly delší dobu pohlavně zneužívány, a navíc dvěma muži. Přesto je takový vývoj prý možný.

Ve škole dívka prý trpěla bujnou fantazií především v oblasti vztahu k chlapcům. V dětství se poškozená podle vlastního doznání účastnila několika vloupání.

O údajném obtěžování vypovídal i přítel poškozené a její matka, ti však měli pouze informace získané od poškozené.

Jediný důkaz

Muži vinu popírají, jediný přímý důkaz (výpověď poškozené), je do značné míry zpochybňován důkazy ostatními. „Je sice zřejmé, že vztahy v rodině poškozené byly značně narušené, v žádném případě však nelze přesvědčivě tvrdit, že docházelo k sexuálnímu zneužívání poškozené,“ upřesnil Martin Fišer. Soud se proto v nikoliv nepodstatných pochybnostech musel přiklonit k variantě pro obžalované příznivější, tedy že k žádnému zneužívání nedošlo. Oba obžalovaní tak byli obžaloby zproštěni. Rozsudek dosud nenabyl právní moci, státní zástupce si ponechal zákonnou lhůtu k případnému odvolání.