„Rizikově působí na Liberecku stavební rozmach s velkým přílivem pracovní síly nejen z České republiky. Kriminogením faktorem pro společnost je i vyšší nezaměstnanost osob do 25 let,“ řekl Miloš Mikulka ze Správy policie ČR Severočeského kraje. Další faktor, který ovlivnil statistiky je páchání trestné činnosti v souvislosti s drogovou problematikou a gamblerstvím.

Situace v oblasti trestné činnosti mládeže se vyvíjela velmi nepříznivě. O polovinu se zvýšil počet nezletilých pachatelů na 111 dětí. Například nárůst v okrese Semily byl víc než čtyřnásobný.

Oproti loňskému roku se zvýšil také počet obětí trestných činů. Z celkového počtu 891 osob, jich bylo 130 nezletilých, 51 mladistvých, 111 seniorů a 600 dospělých. Z toho ženy se staly obětí ve 432 případech a muži ve 368 případech.

Nejvíce trestných činů řešili kriminalisté v okresech Liberec a Česká Lípa, nejméně v Jablonci a Semilech. Nárůst kriminality v Libereckém kraji koresponduje s nárůstem v celé republice.