Podle statistických údajů Hasičského záchranného sboru (HZS) ČR patřily k nejčastějším případům technické havárie, následovály požáry a pomoc u dopravních nehod. „Požáry zaznamenaly oproti stejnému období loňského roku vzestup. Důvodem bylo především počasí a dlouhotrvající období sucha. To se projevilo na počtu požárů volných skládek, odpadů, ale i lesních porostů a požárů v přírodním prostředí vůbec,“ okomentoval výsledky Vladimír Vonásek z generálního ředitelství HZS ČR.

Znatelné bylo působení počasí i v Libereckém kraji. „Jednotky požární ochrany Libereckého kraje vyjížděly v prvním pololetí letošního roku celkem ke 240 požárům v přírodě. Území okresu Česká Lípa zaznamenalo 95 požárů v přírodě, v okrese Jablonec nad Nisou došlo ke 46, v okrese Liberec k 56 a na Turnovsku a Semilsku celkem ke 43 případům,“ uvádí v souhrnné zprávě mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Iva Michalíčková.

Převážně šlo o požáry travních a lesních porostů, ale oheň se nevyhnul ani polím, parkům a osamělým stromům. Značná část požárů vznikla lidskou nedbalostí při spalování biologického odpadu a z důvodu špatně zabezpečených, nebo uhašených ohnišť.

V případech, kdy byla výše škody vyčíslována, dosáhla v prvním pololetí celková škoda způsobená požáry v přírodě částky okolo 270 tisíc korun. V ostatních případech se jednalo o nedošetřované požáry beze škody.

V rámci celé republiky dosáhly přímé škody způsobené požáry částky 825,5 milionů korun. Výši škod podle statistiky HZS ČR ovlivnily zejména velké požáry se škodou nad jeden milion korun.