Medaili „Za věrnost II. stupně“ obdrželi:

Plk. Ing. Martin Rosina je příslušníkem HZS ČR od 1. prosince 1986. Zpočátku vykonával činnost na úseku posuzování staveb z hlediska požární ochrany. Po změně organizační struktury HZS LK zastává funkci ředitele odboru prevence na úseku prevence a civilní nouzové připravenosti krajského ředitelství v Liberci.

Nprap. Ivan Lehký pracuje ve sboru HZS ČR od 1. září 1979. Postupně prošel jednotlivými funkcemi od hasiče a v současné době vykonává funkci velitele družstva na požární stanici ve Velkých Hamrech.

Pprap. Alois Melich je příslušníkem HZS ČR od 1. srpna 1983. Zpočátku vykonával funkci hasiče - strojníka a v současné době pracuje jako hasič - technik spojové služby požární stanice Semily.

Medaili „Za věrnost III. stupně“ obdrželi:

Ppor. Zbyněk Fetr nastoupil k HZS LK 1. září 1988 a příslušníkem HZS je tedy již téměř 19 let. Na požární stanici Liberec prošel postupně funkcemi hasič, hasič - strojník, velitel družstva a od roku 1996 vykonává funkci velitele čety.

Ppor. Ing. Karel Vacek vykonává službu u HZS LK na požární stanici v České Lípě již 14 let. V současné době je zařazen do služební hodnosti vrchní inspektor, a to jako velitel čety (směna „B“) na stanici č. 1 Česká Lípa.

Mjr. Jan Ondráček je příslušníkem HZS ČR od 1. srpna 1993. Prošel postupně různými funkcemi s řídící pravomocí služebního funkcionáře a v současné době plní úkoly vedoucího oddělení prevence územního odboru Jablonec nad Nisou.

Nstržm. Jaroslav Matoušek je příslušníkem HZS ČR od 1. dubna 1991. Z funkce hasič byl po získání odborné způsobilosti jmenován do funkce hasič - strojník.