Semilský soud odsoudil muže za trestný čin loupeže k odnětí svobody na čtyři roky do věznice s ostrahou. Proti tomu se prostřednictvím svého obhájce odvolal. „Odvolací soud se ztotožnil se závěry okresního soudu ohledně viny obžalovaného. Pokud jde o trest, konstatoval odvolací soud, že uložený trest je sice přísný, nikoliv však nepřiměřený, a není tedy důvod ke změně rozsudku,“ uvádí se na webových stránkách, které přináší zprávy z Okresního soudu v Semilech.

Mladý muž se loupeže dopustil v lednu roku 2007 a počátkem února. S maketou pistole přepadl nejprve bar a potom sázkovou kancelář v Turnově. Přepadení mu přineslo dvaadvacet tisíc korun.

Obžalovaný se doznal k přepadení baru. Připustil i to, že dostal peníze od pracovníka sázkové kanceláře, hájil se však tím, že mu je půjčil dobrovolně, dokonce tvrdil, že se z legrace spolu domluvili na vyloupení banky. Jeho obhajoba však byla dostatečně jednoznačně vyvrácena výpovědí poškozeného, jeho zaměstnavatelky a další svědkyně.

Obžalovaný byl pro podobné jednání odsouzen již počátkem ledna 2007. Tehdy mu však vzhledem k dalším okolnostem byl uložen pouze podmíněný trest na dobu dvou let.

Dalšího trestného činu se však dopustil ve zkušební době, ba navíc jen velmi krátce po předchozím odsouzení. Nabude-li rozsudek právní moci, bude obžalovanému změněn i původně podmíněně odložený trest odnětí svobody na trest nepodmíněný, a tak obžalovaný stráví ve vězení celkem šest let.

Kromě toho byl obžalovanému uložen i trest vyhoštění z České republiky na dobu neurčitou a trest propadnutí makety pistole.